A reflection on A Pattern Language in software design patterns perspective

The creator of design patterns and pattern languages, Christopher Alexander, explains “Each pattern describes a problem which occurs over and over again in our environment, and then describes the core of the solution to that problem, in such a way that you can use this solution a million times over, without ever doing it the same way twice.” (1977, p. x).

Considering software design pattern is an adaptation of the concept above, it is not surprising that the same description applies to it; although the concept originates in disciplines of architecture and urban design. …


Bir şehir halkının ulaşım gereksiniminin, çok sayıda insan taşımaya elverişli büyük taşıma araçlarıyla karşılanmasını sağlayan ulaşım sistemine toplu taşıma adı verilir. Türkiye’de toplu taşıma hizmetleri büyük şehirlerde belediyelerin önemli bir hizmet alanı olarak görülmüştür.

İstanbul’da toplu ulaşım hizmetlerinden sorumlu İETT Genel Müdürlüğü devamı olduğu Tramvay ve Tünel Şirketleri de düşünüldüğünde 19. yüzyılın ikinci yarısından bu yana İstanbul’un ulaşım sorunlarına farklı alternatifler geliştirme arayışı içinde olmuştur. Bu alternatiflerden birisi de İstanbul’da 1950’lerde planlamasına başlanan, ancak 1961’de hizmete açılabilen ve 1984’e kadar İstanbul sokaklarında yaygınlığını artıran troleybüslerdir.

Sürekli artan nüfusu ve yerleşim alanlarıyla 20. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul’un toplu taşıma ihtiyaçları, mevcut…


Interaction Techniques and Convenience

Traditional ways of interaction such as visual displays with basic user interface elements are incapable of satisfy the needs of people when they try to do a task in urban context which is usually a noisy, complex, and messy environment by definition where people are usually moving or multitasking. There are some factors to consider when designing an urban interaction: nature of outdoor environment, bodily constraints due to physical space, advantages of spatial information, medium of interaction, technique of interaction, etc. In the present paper interaction techniques and their convenience for urban context will be investigated.

In a research article…


Ismin okunuyor, arkadaşlarının arasından yuruyorsun. Heyecanlı adımlarla ilerleyip, sana tebessüm eden hocanın elini sıkıyorsun. Ailen gururla seni izliyor. Sonra havada uçuşan kepleri görüyorsun. Tebrikler artık üniversite mezunusun.
Hepimiz mezuniyet günümüzü iple çekiyoruz. Kimimiz bir daha bu rahatlığı bulamamak endişesiyle öğrenciliğin iyice tadını çıkarmak peşinde, kimimiz yılların bıkmışlığıyla gerçek hayata adım atmak için heyecanlı ama hepimiz bir gün mezun olmak hayalini paylaşıyoruz. Beklenen o mezuniyet gününden sonra olacaklar içinse bugünden o güne kadarki zaman çok önemli.
Arada geçen zamana değer katmanın ve mezuniyet sonrasını iyi geçirmenin en etkili yollarından biri ise staj yapmak. Araştırmalar öğrencilerin üniversite okurken yaptıklarının, hangi üniversitede okuduklarindan daha önemli…


Günlük hayatımızın akışı içinde kendi işlerimizin peşinde koşarken birbirimizin hayatını ne ölçüde etkilediğimizi hiç farketmeyiz. Oysa hepimiz çoğu zaman varlığını unuttuğumuz büyük bir bütünün parçasıyız ve hareketlerimiz birbirimizi tahmin ettiğimizden çok daha fazla etkiliyor.

İçinde kaybolup gittiğimiz meşguliyetlerimizin arasında vaktimizin en büyük kısmını meslek hayatlarımıza ayırıyoruz. İşyerimiz, iş dışı tecrübelerimizi (örneğin sosyal konumumuzu, arkadaşlarımızı, kazandığımız parayı ve dolayısıyla oturduğumuz evi, giysilerimizi, bindiğimiz arabayı ve hatta iş dışı vakitlerimizi doldurduğumuz aktiviteleri) belirlemede çok etkin. Bunun yanında çoğumuz iş yeri tecrübelerimizin hayatlarımızda ve başkalarının hayatlarında neleri belirlediğinin pek de farkında değiliz.

İş yeri tecrübeleri dediğimizde sayılabilecek bir çok kavram var; işe bağlılık…


Araştırma Özet Raporu

310 Öğrenci | 51 Üniversite

Projemizin ön araştırması olarak 51 üniversiteden 310 öğrenciyle yaptığımız anket çalışmasının özet raporudur.

Mezun olduğunuzda profesyonel hayatınıza nasıl devam etmek istiyorsunuz?” sorusuna öğrencilerin %46‘sı çalışma hayatına girmek istiyorum şeklinde cevap vermiştir. Bu konuda kesin bir karara varmamış öğrencilerin oranı ise %15 civarındadır. Çalışma hayatına girmek isteyenlerin yüzde dağılımlarına bakıldığında ise %17‘lik bir kısmın hangi kurumlarda çalışmak istediğine de tam olarak karar verememiş olduğu fark edilmektedir. Anket çalışmalarının sonuçları baz alındığında, öğrencilerin karar verme aşamasında çeşitli sıkıntılar yaşadığı gözlemlenmektedir.

Grafik 1. Öğrencilerin Kurumlara Göre Dağılımı

Ankete katılan tıp ve mühendislik öğrencilerine kariyer planlamalarındaki öncelikleri sorulduğunda, öğrencilerin ilk sene ve son sene…


I have been experiencing an unpleasant issue about my learning behavior lately. I am a rapid learner, i can comprehend even complex consepts in short time since i was a child. This still holds, however I cannot keep what i learnt in my memory even for couple of days. After some time I just remember reading an article and enjoying it, learning from it; but there is no gain in my permanent memory from it.


Master Shifu:

“Yalnızca yapabildiklerini yaparsan asla ileri gidemezsin.”

“Seni bana dönüştürmeye çalışmıyorum ki, seni sana dönüştürmeye çalışıyorum.”

Po:

“Senin gerçek gücün, olabileceğin en iyi “sen” olmandan kaynaklanır. Sen kimsin? Neyde iyisindir? Neleri seversin? Seni sen yapan nedir?” — Po


There are some technological and social enablers that makes possible that city functions become smart. Technology enablers refer to digital assistive elements of smart city, while human enablers refer to elements about people issues and their applications to technology. Which enablers your smart city applications depend on most, defines which kind of smart city you get. These are some of the most prominent smart city enablers:

1. Connectivity

Connectivity is a vital factor in terms of smart cities, it is also a criteria that helps determining success of smart cities in almost every smart city or smart community indexes.

Connectivity enables smart…


Akıllı şehir kavramı bugünlerde teknoloji dünyasının en çok bahsedilen kavramlarından birisi. Ama bu trendin teknoloji dünyasında çok fazla bir geçmişi yok. Bu kavramı bu kadar çok duymamızın temel sebebi, bugünkü anlamıyla akıllı şehirleri mümkün kılabilecek teknolojilerin yakın zamanda ciddi ilerlemeler kaydetmesi. Yani aslında akıllı şehir diye ifade ettiğimiz kavram kendisi bir teknoloji değil, farklı teknolojik ve sosyal gelişmelerin kombinasyonuyla mümkün olan bir vizyon, bir şehir modeli. Bu vizyonun şehirleri değiştirmek ve dönüştürmek istemesi ise sadece elimizdeki imkanlarla ilgili değil. Yaşadığımız şehirleri dönüştürmek bir çok sebepten dolayı bugün bir lüks değil, ihtiyaç halini almış durumda. Bu sebeplerden başlıcaları ise şöyle:

1. Şehirlerde yaşayan nufüs:

Şehirlerde…

İrem Küçükali

Software Engineer - Urbanism enthusiast

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store